Dela

FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG AVTALFörsäljningsuppdrag Avtal


Avtal om förmedling av privat begagnad sadel.

Mottagen datum: ____________ Nr:

Hopp Dressyr Allround Island Western

Märke:________________________ Modell:_______________________
Bomvidd:________________ Färg:___________ Sits:_____________
Serienummer:_________________

Sadelns begärda pris är:_____________kr
Sadelns lägsta pris är:____________kr.

Utbytbart koppjärn_____ Ändringsbar bomvidd_______________________
Kåpstorlek:__________
Material (EX kalvskinn, syntet, buffelskinn, läder etc):...................................
Paneler/Stoppning:....................................................................................
Övriga uppgifter (ex uppbyggda paneler baktill/framtill, extra djupt säte, extra stora/små vulster. etc.):.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mellan sadelägaren och Xiting Equestrian SDL har följande avtal träffats. Xiting Equestrian SDL har ensamrätt att förmedla försäljningen av sadeln som ägs och inlämnats av sadelägaren.
Förmedlings/försäljningsuppdraget gäller begagnade ridsadlar:

SADELÄGARE:
NAMN:...................................................................................................
Personnummer:.............................................
Adress:...........................................................................
Postnr: ........................... Ort:......................................................
Tel. nr............................................ Mobilnr: .......................................................
E-post:.................................................................................
Utbetalningsuppgifter:
Bank:................................
Clearing nr: ............................................
Konto/BG/PG nummer:.........................................................

Provisionen är 22% av sadelns överenskomna pris, dock lägst 2000kr.
Önskar sadelägaren avbryta ett försäljningsuppdrag debiteras 500kr för det arbete och annonsering vi har utfört.
Sadelägaren/säljaren intygar vid inlämning att sadeln är funktionsduglig och väl rengjord. Skulle sadeln vara behäftad med fel som upptäcks och måste åtgärdas efter försäljning så faktureras detta på sadelägaren. Sadelägaren/säljaren skall vid inlämning kunna uppvisa kvitto på att sadeln är betald, om garanti finns så vill vi ha en kopia på den.
Förmedlaren kan självständigt besluta att sälja sadeln till annat pris än det överenskomna i förhållanden denne anser att det är till sadelägarens fördel.
I det fall ägaren vill ändra priset skall detta ske skriftligt, mäklaren bestämmer om detta är rimligt och meddelar ägaren.
För fullständiga villkor se bilaga "Försäljningsuppdrag av begagnade sadlar".
Sadelägaren är medveten om att samt ger sitt tillstånd till att denne låter seriösa spekulanter provrida sadeln före köp. Samt att det kan förekomma slitage i ringa omfattning trots att båda parter är mycket mån om, och ytterst försiktiga vid hantering av sadeln. Även korttidsutlåning kan ske i samband med provridning och medgives av Sadelägaren.
Ort: .................................. Datum:.................

Sadelägare:   Signatur: ____________________________      Namnförtydlingande:________________________________

Ort: .................................. Datum:.................

Sadelförmedlare:  Signatur:___________________________ Namnförtydlingande:________________________________