Dela

INTEGRITETSPOLICY GDPR


Personuppgifter

Xiting Equestrian SDL värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Xiting Equestrian SDL följer personuppgiftslagen. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort era uppgifter från vårt register.

Genom att godkänna policyn på sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Xiting Equestrian SDL,  740928-8961, Lassbacksvägen 10, 94591 Norrfjärden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sajten genom cookies. De personuppgifter som Xiting Equestrian SDL behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Xiting Equestrian SDL koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Xiting Equestrian SDL iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser tex Wasa Finans. Denna Integritetspolicy gäller enbart Sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Xiting Equestrian SDL inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Xiting Equestrian SDL  förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på sajten.