SADELUTHYRNINGVillkor för att hyra sadel.


Vi erbjuder uthyrning av sadel. Vi vill att du som kund ska känna dig trygg vid ditt köp av sadel. Därför har du möjlighet att hyra sadeln
Vi hyr endast ut sadlar som vi äger, alltså inte förmedlingssadlar. Det gäller både nya och begagnade sadlar. Sadlar hyrs ut månadsvis. En hyresperiod är max 6 månader. Därefter kan en ny hyresperiod påbörjas om så önskas. Vid köp av sadeln inom 6 månader dras hela hyran av från köpesumman.
Efter hyresperiodens slut efter 6 månader ersätts inget av hyreskostnaden vid köp av sadeln.

Att hyra sadeln är ett bra alternativ också för dig med unghäst som fortfarande ändrar sig mycket, eller tex för ridskolor med många hästar eller hästar som är i låg kondition och sätts igång.

Uthyrningspriser:

Sadelns försäljningspris: 0-10 000 kr, hyran: 1 000 kr/månad

Sadelns försäljningspris: 10 001-20 000 kr, hyran: 1 500 kr/månad

Sadelns försäljningspris från 20 001kr 2 000 kr/månad

Kontrakt upprättas alltid skriftligt vid uthyrning. Frakt till kund såväl som eventuell returfrakt efter uthyrningsperiodens slut står kunden för.

Vid retur av sadel ska sadeln vara i samma skick som när den hyrdes ut bortsett från normalt slitage, så behandla den varsamt. För skador uppkomna under hyresperioden blir du ersättningsskyldig för reparationskostnaderna alternativt den summa som sadeln minskar i värde.

Om sadeln har skador i den omfattning att den anses oanvändbar blir du ersättningsskyldig för hela sadelns värde, som är angivet i hyreskontraktet.

Sadeln ska återställas väl rengjord (även under kåporna), sadeln ska under uthyrningen skötas enligt skötselråd från fabrikanten beroende på vilket material den är tillverkad av, så att sadeln förblir i gott skick.

Om sadeln returneras smutsig debiteras en rengöringskostnad på 300kr.