Dela

TJÄNSTER


Sadelutprovning- i Butik

Startkostnad: 1100kr

Gäller en typ av sadel (ex hoppsadel) vid utprovning av fler än en typ av sadel ex. både hopp- och dressyrsadel till samma häst tillkommer 500 kr/sadeltyp.
📌 VARDAGAR: 9:00-17:00: 1100kr
📌 VARDAGAR kvällstid (från kl 17:00) /HELGDAGAR/RÖDA DAGAR: 1500kr
📌 KONTROLL av befintlig sadel 600kr 

Vi lämnar självklart ett reducerat pris vid sadelutproving för flera hästar under samma utprovningstillfälle (oavsett om det är olika kunder). 🐎

Du kan läsa mer HÄR om hur det går till vid en sadelutprovning. 


Vid avbokning inom 24h från besöket faktureras halva kostnaden för besöket.

Sadelutprovning- Hembesök


Sadelutprovning- Hembesök

Gäller för en typ av sadel.

Startkostnad 1300kr

Önskas fler än en typ av sadel utprovad (t ex. både hopp- och dressyrsadel) till samma häst tillkommer 500 kr/sadeltyp.

📌 VARDAGAR 9:00-17:00: 1300kr

📌 VARDAGAR kvällstid (från kl 17:00) /HELGDAGAR/RÖDA DAGAR: 1500kr

📌 KONTROLL av befintlig sadel: 600kr

OBS! Resa & intällelseavgift tillkommer på alla utkörningar. 

Vi lämnar självklart ett reducerat pris vid sadelutproving för flera hästar/ekipage under samma utprovningstillfälle 🐎
Inför sadelutprovning: 

* Säkerställ att ljus och torr plats finns för att kunna bedöma hästen samt prova ut sadlar på. 

* Torr plats med god belysning finns tillgänglig för att provrida sadel/sadlar. Vi ser helst att ridhus finns tillgängligt vid provridningen. (ingen provridning sker i dålig väderlek så som tex regn eller snöfall). 

* Både häst och den aktuella ryttare skall finnas på plats vid utprovningen. 


Avbrytande av utprovning.:

Om någon eller flera av dessa förutsättningar ej är uppfyllda när vi kommer på plats kan sadelutprovningen komma att avbrytas (tex om provridningen ej går att utföra på en torr plats som möjliggör att provridningen kan ske utan åverkan på utrustningen som skall provridas). 

Vid höjd risk att ekipaget under provridningen visar höjd risk att åsamka skada på utrustningen (tex häst som under provridningen uppvisar ett beteende reser sig, kastar sig mot staket/sarg el dylika beteenden.  

I de fall sadelutprovningen avbryts pga bristande förutsättningar debiteras hela beloppet för utprovningen, inkl resa och andra till sadelutprovningen tillhörande kostnader, tex inställelseavgift, vilket beräknas på reseavstånd och restid. 

Om bristande förutsättningar meddelas i förhand och sadelutprovningen avbokas inom 24h från besöket debiteras halva kostnaden för sadelutprovningen. 
Vid avbokning inom 24h från besöket faktureras halva kostnaden för besöket.


Sadelförmedling/Försäljningsuppdrag

Vår provision är 22% av försäljningspriset, dock lägst 1800 kr.

Försäljningsuppdrag av begagnade sadlar.
Vi tar emot din sadel för försäljningsuppdrag.

Mer om sadelförmedling kan du läsa HÄR.

Rådgivning & Utrustnings Coachning

Startkostnad: 300kr

RÅDGIVNING har en startkostnad på 300kr och då ingår 15 minuters rådgivning, därefter 200 kr/ påbörjad 15 minuters period.
KVÄLLSTID, HELGDAGAR OCH RÖDA DAGAR tillkommer 50kr på vardera av ovanstående taxa.
Det inkluderar ex. justering/rådgivning gällande: träns, kandar, inprovning av bett etc.
Denna taxa tillämpas också ex när stallkamrater vill ha rådgivning när vi är ute på bokade besök och kan vara allt från sadelns lämplighet och ovanstående rådgivning om andra utrustningsdetaljer.
Reseersättning delas då mellan stallkamraterna.
Vid avbokning inom 24h från besöket faktureras halva kostnaden för besöket.

RESA

Resa tillkommer vid all utkörning med 50kr/mil samt inställelseavgift från 150kr.